Behandelingen

Consultatie en diagnostiek

Periodieke gebitscontrole in overleg 1 of 2 maal per jaar.
Maken van röntgenfoto’s.
Onderzoek naar aanleiding van klachten.
Consulten bijzondere aandachtsgebieden zoals orthodontie, 
tandvleesaandoeningen en het plaatsen van implantaten.

Preventieve mondzorg

Voorlichting en instructie voor thuiszorg.
Gebitsreiniging.
Fluoridebehandeling en sealen van kindergebitten.

Vullingen, kronen en bruggen

Herstel van tanden en kiezen en gebitsdelen.
Hetzij d.m.v. vulmaterialen of indien uitgebreider herstel nodig is d.m.v. door de tandtechnicus vervaardigde tandkleurige kappen over een aangetaste tand of kies.
Een brug is een constructie, die bestaat uit meerdere kronen met daartussen 1 of meerdere dummy-tanden om verloren gegane tanden/kiezen te vervangen.

Kunstgebitten

Vervanging van het geheel of gedeeltelijk verloren gegane gebit door uitneembare protheses of indien gewenst semi-vast met behulp van implantaten.

Chirurgie

Hoofdzakelijk verwijderen van tanden en kiezen. Voor grotere ingrepen wordt u verwezen naar  de kaakchirurg.

Wortelkanaalbehandeling

Reinigen en opvullen van een tand of kies tot in de wortels ter behandeling van een zenuw-ontsteking of een ontsteking  rond de punt van 1 of meerdere wortels. Het doel is naast het bestrijden van pijn ook het behouden voor langere tijd van de te behandelen tand of kies.

Tandvleesbehandeling

Tegengaan van ontstekingen aan tandvlees en het hieronder gelegen kaakbot door uitgebreide reiniging van wortel oppervlakken. Tot tandsteen verkalkte plak (opeenhoping van in de mond aanwezige bacteriën) is de oorzaak van een chronische tandvlees ontsteking met de afbraak van bot rond de wortels van tand of kies tot gevolg. Indien niet tijdig behandeld leidt dit tot het los gaan staan van deze tanden en kiezen, waardoor deze uiteindelijk verloren gaan.

Orthodontie

Regulering van groei van boven-en onderkaak (alleen mogelijk bij kinderen) en correctie van de stand van tanden en kiezen (ook op volwassen leeftijd mogelijk) d.m.v. uitneembare en/of  vaste beugels. Dit is over het algemeen een langdurige behandeling , die 1 à 2 jaar duurt.


Op allesoverhetgebit.nl leest u meer over de verschillende behandelingen.